Dnes je 09.07.2020. Stránka načítaná o 00:41.
Typ dokumentu: zmluva Tlač potvrdeniapotvrdenie o zverejnení
Číslo objednávky:
Číslo zmluvy: 134485 08U01
Objednávateľ: Obec Plavecký Mikuláš
Dodávateľ: Environmentálny fond
Adresa: Martinská 49, 821 05 Bratislava
IČO: 30796491
Predmet zmluvy: poskytnutie dotácie na účely spolufinancovania skutočne vynaložených oprávnených nákladov na realizáciu projektu "ČOV a splašková kanalizácia v obci Plavecký Mikuláš"
Zmluvná cena s DPH: 180 000 €
Poznámka:
Dátum podpisu (vystavenia): 26.07.2019
Súbor: Zmluva_Plavecký Mikuláš.pdf
Zverejnené: 26.07.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov