Dnes je 08.07.2020. Stránka načítaná o 23:55.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 4944)

P.č. Číslo   Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené Typ    
1 Obec Plavecký Mikuláš Slovenské národné múzeum - Archeologické múzeum v Bratislave vykonanie záchranného archeolo 5976 € 11.05.2020 Zmluva Dokument Kompletné informácie
2 Obec Plavecký Mikuláš Ing. Ján Vlček TOPSET nadobudnutie aplikáciecZverejň 28.80 €/rok s DPH 10.04.2012 Zmluva Dokument Kompletné informácie
3 Obec Plavecký Mikuláš 10 účastníkov Dohoda o mimosúdnom urovnaní 0 14.11.2014 Zmluva Dokument Kompletné informácie
4 Jaroslav Nemec, Alena Nemcová Obec Plavecký Mikuláš Zámenná zmluva 500.00 € 13.04.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
5 Obec Plavecký Mikuláš RVC Senica s. r. o. dodatok č. 4 o poskytovaní aud bez zmeny 06.03.2019 Zmluva Dokument Kompletné informácie
6 149 150 Obec Plavecký Mikuláš Dobrovoľná požiarna ochrana SR poskytnutie dotácie pre DHZO 1400€ 19.07.2019 Zmluva Dokument Kompletné informácie
7 tz2012-04-02jv15 Obec Plavecký Mikuláš TOPSET Solutions s. r. o. Dodatok č. 1   23.01.2013 Zmluva Dokument Kompletné informácie
8 Obec Plavecký Mikuláš Ing. Richard Tomík Mandátna zmluva na zabezpečeni 960.00 € 24.03.2014 Zmluva Dokument Kompletné informácie
9 27/17_IT Obec Plavecký Mikuláš Nadácia VOLKSWAGEN SLOVAKIA Výpočtová technika do ZŠ 0.00 22.05.2017 Zmluva Dokument Kompletné informácie
10 Obec Plavecký Mikuláš Slovenský plynárenský priemysel, a. s. odber plynu býv. MNV podľa cenníka 24.09.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
11 Obec Plavecký Mikuláš RP – Invest, s.r.o. ČOV a splašková kanalizácia 188 898.88 EUR 30.05.2019 Zmluva Dokument Kompletné informácie
12 Ľudmila Hurbanová Obec Plavecký Mikuláš odpredaj pozemku p.č.121/1, 26 130.00 € 08.11.2013 Zmluva Dokument Kompletné informácie
13 Obec Plavecký Mikuláš Gemini People s. r. o. vypracovanie "Komunitného plán 650.00 € 17.10.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
14 1818200003-ZoS Obec Plavecký Mikuláš Západoslovenská distribučná, a. s. IS - elektrika - IBV Záhumnie   04.05.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
15 Imrich Ťažký Obec Plavecký Mikuláš predaj pozemku 5 €/ m2 11.02.2020 Zmluva Dokument Kompletné informácie
16 Z15V008 Obec Plavecký Mikuláš TESLUX, s. r. o. koncesná zmluva na VO   20.10.2015 Zmluva Dokument Kompletné informácie
17 1/2016 MUDr. Andrea Hudecová Obec Plavecký Mikuláš prenájom priestorov v budove Z 125.82 €/mesiac 06.07.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
18 Obec Plavecký Mikuláš Rímskokatolícka cirkev farnosť Plavecký Mikuláš prenájomn časti pozemku na býv 150 €/rok 31.07.2017 Zmluva Dokument Kompletné informácie
19 Obec Plavecký Mikuláš EUFC SK s.r.o. poskytovanie poradenských služ 8.376€ 15.10.2019 Zmluva Dokument Kompletné informácie
20 Obec Plavecký Mikuláš Vladimír Jurík odkúpenie pozemku Záhumnie par 30.19 € / m2 23.06.2020 Zmluva Dokument Kompletné informácie
Strana 1/248 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo