Dnes je 09.07.2020. Stránka načítaná o 00:13.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 4944)

P.č. Číslo Objednávateľ   Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené Typ    
1 Základná škola Štátny pedagogický ústav Darovacia zmluva na Notebooky 0.00 16.10.2013 Zmluva Dokument Kompletné informácie
2 Vladimír Jurík Obec Plavecký Mikuláš predaj pozemku IBV Záhumnie II 30.19 € / m2 09.10.2019 Zmluva Dokument Kompletné informácie
3 Vladimír Jarábek a Dagmar Obec Plavecký Mikuláš Predaj budovy požiarnej zbrojn 11 000 € 26.04.2012 Zmluva Dokument Kompletné informácie
4 Tadeáš Záhradník Obec Plavecký Mikuláš predaj pozemku IBV Záhumnie II 30.24 € /m2 22.05.2019 Zmluva Dokument Kompletné informácie
5 15/2016 ŠJ pri ZŠ Plavecký Mikuláš IKEA Indrustry Slovakia, s. r. o. nábytok 0.00 30.11.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
6 Stanislav Jarábek a manželka Monika Obec Plavecký Mikuláš prenájom bytových priestorov v 106.55 €/mesiac 10.06.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
7 6/2016 Spoločenstvo urbarialistov Obec Plavecký Mikuláš prenájom nebytových priestorov 406 €/rok 08.08.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
8 SOPHIA-RF, s. r. o. Obec Plavecký Mikuláš prenájom priestorov v budove Z 1363.58 €/rok 10.06.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
9 Samuel Zubálik a Adriána Hlavatá Obec Plavecký Mikuláš predaj pozemku IBV Záhumnie II 30.19 € / m2 16.09.2019 Zmluva Dokument Kompletné informácie
10 Rudolf Jurík a Romana Juríková Obec Plavecký Mikuláš prístupové komunikácie IBV Záh 5000 € 22.05.2019 Zmluva Dokument Kompletné informácie
11 Roman Kovár Obec Plavecký Mikuláš predaj pozemku IBV Záhumnie II 30.50 € / m2 13.09.2019 Zmluva Dokument Kompletné informácie
12 RNDr. Michalela Mrkvová Obec Plavecký Mikuláš predaj pozemku IBV Záhumnie II 30.20 €/m2 31.05.2019 Zmluva Dokument Kompletné informácie
13 Peter Slovák, Veronika Slováková, rod. Vargová Obec Plavecký Mikuláš predaj pozemku IBV Záhumnie II 35.51 €/m2 20.05.2020 Zmluva Dokument Kompletné informácie
14 Peter Nemec Obec Plavecký Mikuláš prenájom garáže pri ZS 151.20 €/rok 10.06.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
15 PeGa-Tech, spol. s r. o. Obec Plavecký Mikuláš prenájom nebytových priestorov 728.40 €/rok 10.06.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
16 Patrik Bílik Obec Plavecký Mikuláš prístupové komunikácie IBV Záh 1400€ 27.05.2019 Zmluva Dokument Kompletné informácie
17 Patrik Bílik Obec Plavecký Mikuláš predaj pozemku 30.19 € / m2 23.04.2019 Zmluva Dokument Kompletné informácie
18 Obec Plavecký Mikuláš, Kuchyňa, Pernek, Plavecké Podhradie, Obec Rohožník spoločný obecný úrad 1.66 €/obyvateľ obce 29.10.2019 Zmluva Dokument Kompletné informácie
19 Obec Plavecký Mikuláš, Gajary,Lozorno,Jakubov,Malé Leváre... Obecný úrad Kostolište spoločný obecný úrad 0.10 €/obyvateľ 09.12.2019 Zmluva Dokument Kompletné informácie
20 149 150 Obec Plavecký Mikuláš Dobrovoľná požiarna ochrana SR poskytnutie dotácie pre DHZO 1400€ 19.07.2019 Zmluva Dokument Kompletné informácie
Strana 1/248 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo